Klantenbeoordeling / 5

Zoeken

Je winkelwagen is momenteel leeg.
Subtotaal:

Deze huurvoorwaarden worden gesloten tussen VZW DE SPRONG (hierna Backcup genoemd) en anderzijds diegene die bekers wenst te ontlenen (hierna klant genoemd).

1) De bekers van Backcup kunnen besteld worden via het online bestelplatform op www.backcup.be
Het aantal bekers is steeds afhankelijk van de beschikbare voorraad op moment van aanvraag. De volledige huurprijs en waarborg dient op voorhand betaald te worden. Voor lokale overheden en scholen kunnen hierop afwijkingen besproken worden.

2) De huurprijzen gelden steeds voor maximum 3 dagen. Zie huurprijslijst voor de bedragen. Klanten die de bekers langer dan 3 dagen willen gebruiken dienen een extra huurperiode toe te voegen. Voor langdurige evenementen bedraagt de maximale huurperiode 9 dagen.

3) De huurprijzen zijn inclusief het wassen, drogen, controleren en verpakken van de bekers. Voor zwaar vervuilde bekers, waarbij een extra wasbeurt noodzakelijk is, wordt een toeslag gevraagd van €0,10 per beker (excl.BTW).  De kostprijs hiervan wordt doorgerekend aan de ontlener en afgehouden van de waarborg.

4) De bekers worden steeds per volledige kist verhuurd. Zie huurprijslijst voor de hoeveelheden.

5) De transportkist is bij ontvangst van de cups steeds afgesloten en verzegeld door het gebruik van kabelbinders.

6) Afhalen en terugbrengen kan op weekdagen (uitgezonderd feestdagen) te Vaartstraat 1, Meerhout.  De bekers dienen op de afgesproken plaats en moment teruggebracht worden. Bij te laat indienen wordt een vergoeding aangerekend.  Deze bedraagt 0,05€ per beker per dag (excl.BTW).

7) De klant dient met het materiaal om te gaan als een verantwoordelijk persoon.

8) Indien niet al het ontleend materiaal terugbezorgd wordt of indien het zwaar beschadigd of niet meer te reinigen is, zal Backcup de niet gerecupereerde bekers en/of schade aanrekenen aan volgende bedragen: Frisdrankbekers (Mambo), bierbekers  (Folk), koffiebekers (0.18l) en jeneverbekers (Shotjes) aan €1,00 per stuk Cocktailbekers, bekers voor warme en andere dranken en bekers voor speciale bieren aan €2,00 per stuk. Wijnbekers en cavabekers aan €3,00 per stuk.  De kisten kosten €50 per stuk, spoelborstels kosten €26,00 per stuk dat ontbreekt. (alle prijzen excl.BTW). Het ontbrekend materiaal wordt volgens deze prijzen aangerekend aan de klant.

9) De klant mag het materiaal niet op een andere plaats gebruiken dan waarvoor aangevraagd. Het materiaal mag niet doorgegeven worden aan andere evenementen.

10) De klant verbindt zich ertoe om tijdens het evenement kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat die terug ingeleverd moeten worden. De klant zorgt voor de inzameling van de bekers op zijn evenement en zet daarvoor een inzamelsysteem op.

11) De klant is verantwoordelijk voor diefstal, verlies en schade.

12) Om vast te stellen hoeveel cups en bekers er teruggebracht werden, zal Backcup de retour gebrachte kisten en cups tellen in het spoelcentrum te Meerhout.

13) Zelf wassen: Hoewel Backcup steeds de eind-was doet, staat het de klant vrij om tussentijds de glazen te wassen. Dit dient te gebeuren met aangepaste poetsmaterialen, namelijk zachte spoelborstels voor glazen en sponsjes zonder schuurlaag. Traditionele spoelborstels maken onherstelbare krassen op de binnen en buitenkant van de beker. Backcup stelt, indien nodig, aangepaste zachte spoelborstels ter beschikking. Zwaar bekraste bekers worden beschouwd als zwaar beschadigd (zie punt 8).

14) Annuleren.  De klant kan de overeenkomst die hij met De Sprong heeft gesloten, na reservering van de cups en voor het ingaan van de huurtermijn, niet laten doorgaan.  In dat geval is de klant echter wel vergoeding verschuldigd.  Deze vergoeding bedraagt:

    • 30% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan 2 weken voor de annuleringsdatum ligt.
    • 50% van de huurprijs indien de huurperiode binnen 2 weken van de annuleringsdatum ligt.De klant dient vzw De Sprong schriftelijk in kennis te stellen van het feit, dat hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan.

15) Alle betwistingen worden exclusief beheerd door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Ophalen / terugbrengen

Afspraak maken